Turne në fabrikë

Turne në fabrikë

Udhëtim në fabrikë (1)
Udhëtim në fabrikë (4)
Udhëtim në fabrikë (2)
Udhëtim në fabrikë (5)
铣磨车间
1
抛光车间
Udhëtim në fabrikë (8)
Udhëtim në fabrikë (9)
Udhëtim në fabrikë (10)
Udhëtim në fabrikë (11)
Udhëtim në fabrikë (12)